• Mühendislik Yönetimi 2. Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı genel anlamda İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir.
  • Program 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yürütülmektedir.
  • Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili 14. maddesi sözkonusu programın toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ve 1 adet kredisiz dönem projesi dersinden oluşması gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçevede sözkonusu program, toplam 36 kredilik 12 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır.
  • Öğrenciler programı birbirini izleyen 3 dönem içinde tamamlayacaktır. Her bir dönem 12 hafta olup, dönemlerin son haftası dönem sonu sınavlarına ayrılmıştır. Öğrenciler her dönem 4'er dersten ve dönem projesinden sorumlu olacaklardır.
  • Her öğrenci programın tanımlanan amaç ve kapsamına uygun olan ve kendisine atanmış danışmanının uygun göreceği bir konuda Mühendislik Yönetimi Projesi yapacaktır. Mühendislik Yönetimi Projesinin değerlendirilmesi, çalışmayı yöneten danışman öğretim üyesi/görevlisi ve Program Yürütme Kurulu tarafından seçilecek diğer iki öğretim üyesi/görevlisi tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde yapılacak olup, bu dersin kredisi yoktur. Başarısız olunması durumunda, başarılı olana dek bu dersin yeniden alınması gerekir.
  • Programa alınması öngörülen öğrenci sayısı Program Yürütme Kurulunun kararıyla değişebilmekte olup 40 öğrenci ile sınırlıdır.

Ders Saatleri:

Dersler hafta içi günlerde 19:00 - 22:30 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 10:00 - 13:30 ve/veya 14:00 - 17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Programa Başvuru Koşulları :

Mühendislik Yönetimi Programına Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz:

Senato Esasları, Başvuru Koşulları ve Ön Kayıt Bilgileri

Başvuruda bulunacak kişilerin Endüstri Mühendisliği veya eşdeğeri bir programdan mezun olmama, 4 yıllık bir mühendislik lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır.

  • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.30/4.00 veya 60.33/100.00 olması gereklidir.
  • 2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde Program ücreti kredi başına 700.-TL'dir. Mezun olabilmek için 36 kredi gerekmektedir.