Sıkça Sorulan Sorular

Soru - Alacağım diploma nasıl bir diplomadır?

Cevap - Alacağınız diploma İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen bir diplomadır.

Soru - Tezli programların mezunlarına verilen diplomadan farkı var mıdır?

Cevap - Verilen diplomanın tezli programları bitirenlere verilen diplomadan hiç bir farkı yoktur.

Soru - Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirdiğimde bir doktora programına devam edebilir miyim?

Cevap - Programı başarı ile tamamlayıp mezun olduğunuzda bir doktora programına başvurabilirsiniz.

Soru - Lisans eğitimim mühendislik değil, programa başvurabilir miyim?

Cevap - Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına sadece mühendislik programları mezunları kabul edilmektedir.

Soru - Neden diğer mezunlar kabul edilmiyor?

Cevap - Programın misyonu endüstri mühendisliği dışındaki mühendislik dallarında eğitim almış mühendislere teknoloji ve mühendislik yönetimi bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Eğitim sırasında homojenliği korumak amacıyla endüstri mühendisleri de programa kabul edilmemektedir.

Soru - Programın ücreti nedir? Ne şekilde ödenmektedir?

Cevap - Programın ücreti her yıl Program Yürütme Kurulunun önerisi ile İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İTÜ'nün üst yönetim organları tarafından belirlenmektedir. 2017-2018 akademik yılı için programın ücreti 25,200.- TL (Yirmibeşbinikiyüz Türk Lirası) olarak önerilmiştir. Bu ücret dönem başı kayıtları sırasında olmak üzere, alınan kredi karşılığı ödenmektedir [1 kredi karşılığı harç ödemesi 2017-2018 akademik yılı için 700.- TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 3 kredilik bir ders için (3x700.-=) 2,100.- TL ödenmesi gerekmektedir.].

Soru - Programa ara dönemlerde de öğrenci kabul edilmekte midir ?

Cevap - Hayır. Her yıl sadece 1. dönem (Güz Yarıyılı) öncesinde ön kayıtlar alınmakta ve öğrenci kayıtları gerçekleştirilmektedir.